Missió i valors

Des de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre es vol implantar un model formatiu professionalitzat de futbol base com a missió principal del projecte.

L’educació, el respecte, la disciplina i la humilitat formaran part de la nostra identitat com a club formatiu i prevaldran per sobre de les qualitats tècniques o tàctiques que pugui tenir qualsevol jugador.

FFTTEE implantarà un model de joc transversal a totes les categories i facilitarà la transició dels jugadors en les diferents etapes formatives.

El nostre objectiu és aconseguir que tots els equips adoptin un mateix sistema de joc, amb els mateixos conceptes tàctics i la mateixa filosofia. Aquest fet farà que els jugadors que juguin en futbol 7 no tinguin problemes d’adaptació quan passin a futbol 11.

Cada jugador individualment s’ha de sentir lliure dins d’unes directius marcades per cada entrenador essent aquestes una continuació de l’aprenentatge evolutiu del club. No ens hem d’oblidar que són nens i tot i que els hem de formar tenint en compte el sistema de joc establert no els podem reprimir de les seves qualitats i han de ser capaços de demostrar el seu potencial individual.